GY.I.K.

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON GYAKRAN ELHANGZÓ KÉRDÉSEK

“Van-e lehetőség elektronikus vizsgára?”

Igen, lehetöség van helyi illetve távoli felügyelettel lebonyolított elektronikus vizsgára is.

“Vizsga előtt vagy után kell utalni a vizsgadíjat?”

A vizsgadíjak kiegyenlítését átutalással lehet elvégezni. A HTB által kiállított számla ellenében fizet a vizsgázó a számla beérkezése után, a számlán szerepelő fizetési határidőig. A vizsgadíjat – az előző évek gyakorlatával ellentétben – minden esetben a vizsga előtt számlázzuk ki.

 

Mikor kapom meg az oklevelet?

Az oklevelet 2019-től digitális bélyegzővel ellátott, PDF formátumban küldjük a pozitív eredményről való értesítéssel egyidejűleg. Amennyiben szeretnél nyomtatott formátumú certification-t is kapni, jelezd válasz emailben a pontos postázási címeddel együtt. A nyomtatott formátumú oklevél kiállítása és postaköltsége: 5000 Ft + áfa, melyről számlát állítunk ki és email-ben küldjük.

 

Személyesen átvehetem a nyomtatott oklevelem?

Indokolt esetben előre egyeztetve van mód a személyes átvételre.

Szótárt használhatok a vizsgán?

Helyi felügyelettel lebonyolított vizsga esetén nyomtatott szótár használható mint kizárólagos segédeszköz.

 

Szeretném megnézni a vizsgadolgozatomat, van erre lehetőség?

Alapszintű, papír alapú vizsga esetén, amennyiben a vizsgázó hivatalosan, e-mailen jelzi, hogy szeretné a dolgozatát megtekinteni, úgy a HTB erre a vizsgát követő 10 munkanapon belül lehetőséget ad. Ennek helyszínét és időpontját a Vizsgáztatásért Felelős Testület határozza meg. A vizsgázó a javított dolgozatot nem viheti el, és semmilyen formában nem másolhatja le. A megtekintés során konzultációra nincs lehetőség. Az alapszintű, papír alapú vizsga kivételével a betekintés lehetőségét a HTB-nek nem áll módjában biztosítani.

 

“Mit kell vinnem magammal a vizsgára?”

  • Személy igazolásra alkalmas hatósági igazolványt
  • Emailben kapott visszaigazolást  eszközön bemutatva, szótárt (csak helyi felügyelettel lebonyolított vizsga esetén)
  • Diákkezdvemény érvényesítéséhez a diákigazolványt
  • Idegen nyelvű vizsga esetén könyvkiadó által kibocsátott szótárt (csak helyi felügyelettel lebonyolított vizsga esetén)

“Elküldtem a jelentkezésemet, de még nem kaptam visszajelzést. Mikorra várható ez?”

Általában 1-2 napon belül visszajelzést küldünk a regisztrációról, de legkésőbb a jelentkezési határidőt követő első munkanapon mindenkit értesítünk.

 

Hova kell utaljam az összeget, mit írjak a megjegyzés rovatba?

A vizsgadíjról szóló számla tartalmazza az utaláshoz szükséges összes információt. A megjegyzés rovatba a számla sorszámát kell feltüntetni.

 

Egy cégtől többen jelentkeztünk, ők már megkapták az eredményüket, én még nem. Mikor kapom meg?

Írj az examination@hstqb.org email címre és jelezd a problémát!

 

Mennyi idő, mire megérkezik a nyomtatott oklevelem? 

A számla kiegyenlítésétől számított 30 napon belül kapod kézhez az okleveled.

 

Milyen jelentős különbségek vannak a távoli felügyeletű és a helyi felügyeletű vizsgák között?
A helyi felügyeletű vizsgákkal ellentétben a távoli felügyeletű vizsgákon a segédeszközök használata nem megengedett. (szótár, számológép, piszkozatlap stb.)
A vizsgázónak gondoskodnia kell távoli felügyelet technikai feltételeinek teljesítéséről.
Távoli felügyeletű vizsga esetén a vizsgázó köteles a vizsga megkezdése előtt 15 perccel megjelenni és bejelentkezni a vizsgáztatási rendszerbe olyan öltözékben, ami megfelel egy személyes vizsga általános elvárásainak.
A vizsgaszabályzatunk további részleteket tartalmaz a helyi, illetve a távoli felügyeletű vizsgatípusok szabályairól!

 

Személyesen be tudom fizetni a vizsgadíjat?

Sajnos nem. Nincs lehetőség pénztári befizetésre.

 

HUF számlát kaptam, de EUR számlára lenne szükségem.

Számlázással kapcsolatban a kontakt személy: petra.bozsik@hstqb.org

 

Diák vagyok, de cégnévre kérem a számlát, erre van lehetőség?

Nappali tagozatos diákoknak 30% kedvezmény jár. A diák jogviszony igazolásához a jelentkezőnek a vizsgára magával kell hoznia és be kell mutatnia a diákigazolványát. Esti, illetve levelező tagozatos diákoknak a fenti kedvezmény nem jár. A diákkedvezmény érvényesítése minden esetben a vizsgázó diák nevére kiállított – 30 % kedvezményt tartalmazó – számlán lehetséges. Diákkedvezmény érvényesítése kapcsán cégnévre szóló számlát nem áll módunkban kiállítani.

 

“Ma van a jelentkezési határidő. Van-e még lehetőség jelentkezni a vizsgára?”

Az esetleges szabad helyekről telefonban érdeklődhetsz: +36 30 611 4242.

“Több cégtől is igazolhatom a 18 hónap tesztelői gyakorlatomat?”

Igen, ha nincs olyan munkáltató, aki egyben tudja igazolni a 18 hónapot. Különböző munkáltatótól kapott időszakok összeadódnak.

 

Mikor kapjuk meg az eredményeket?

Az eredményeket elektronikus vizsga esetén azonnal, míg a papír alapú vizsga után 10 munkanapon belül kapják meg a vizsgázók.

 

Nem kaptam  meg a nyomtatott oklevelem, pedig kiegyenlítettem a számlát és lejárt a 30 nap is.

Kérlek, jelezd ezt emailben Tim Krisztinél (krisztina.tim@hstqb.org), melyhez csatoltad a számla kiegyenlítéséről szóló igazolást is.

 

Nem találom az elektronikus formában kiállított oklevelem. Kérhetem az újraküldését?

Igen, a HTB vállalja a PDF formátumú oklevelek újraküldését emailes úton. Kérlek, keresd ez ügyben Tim Krisztit (krisztina.tim@hstqb.org). Ugyanakkor ISTQB vizsga esetén javasoljuk, hogy járulj hozzá, hogy az SCR rendszerbe is bekerüljenek az adataid, így bármikor, bárhol lekérhető, hogy milyen ISTQB vizsgákkal rendelkezel.

 

Mikor kapom meg a vizsgadíjról a számlát?

A vizsgadíjról szóló számlát a vizsgára való jelentkezési határidő lejárta utáni héten küldjük emailben, a jelentkezési lapon feltüntetett címre.

 

Meddig tudom lemondani a vizsgát? Milyen módon és kell e fizetnem érte?

A jelentkezési határidőig a vizsga lemondása ingyenes minden típusú vizsga esetén. Ezt követően, helyi felügyelettel lebonyolított, alapszintű vizsga esetén a következő szabályozás érvényes: amennyiben legkésőbb a vizsgát megelőző napon megtörténik a vizsga hivatalos lemondása (emailen keresztül), akkor a HTB kiállít egy mínuszos számlát a vizsgadíj 50%-áról, melyet emailben küldünk és a vizsgadíj felét (az 50%-ot) pedig visszautaljuk arra a számlaszámra, ahonnan a vizsgadíj érkezett.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezési határidő és a vizsgát megelőző nap között a vizsga átütemezését kéri, azaz a lemondással párhuzamosan hivatalosan jelentkezik egy későbbi (maximum 4 hónapon belüli) vizsgaidőpontra, akkor a HTB a kiválasztott új vizsgaidőpont előtt már csak az átütemezés díját, azaz a vizsgaköltség 25%-át számlázza ki a jelentkezőnek.

Minden egyéb, azaz nem helyi felügyelettel lebonyolított, CTFL vizsga esetén a jelentkezési határidő után történő lemondás, illetve átütemezés esetén is a HTB a teljes összeget számlázza ki a jelentkezőnek.