Minőségbiztosítás

 

A HTB az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő belső minőségbiztosítási rendszert működtet az ISTQB vizsgaszervezés, vizsgáztatás és értékelés területén. A rendszert a CertUnion Hungary Tanúsító Kft. tanúsította.
A tanúsítvány száma: HU-2022/03456-02161, érvényessége: 2026.02.12.

A tanúsítvány megtekinthető itt.

 

A Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület, a személytanúsítási folyamataiban és döntéseiben az alábbi legmagasabb szintű elveket követi:

Az Egyesület személytanúsítása az ISTQB előírásai szerint történik. A személytanúsítás pártatlan, tisztességes, törvényes és megbízható értékelés révén szerzett objektív bizonyítékokon alapszik, hogy biztosítsa a tanúsítási tevékenysége és az értékelési eredményei iránti bizalmat, beleértve az információk bizalmas kezelésével kapcsolatost is.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a személyek tanúsítási folyamatában résztvevő személyzetünk és valamennyi együttműködő partnerünk megismerje és magára nézve kötelezőnek elfogadja elveinket, melyek a következők:

Pártatlanság

Az Egyesület minden esetben pártatlanul jár el a vizsgákra jelentkezőkkel, jelöltekkel és a tanúsított személyekkel kapcsolatban.

Az Egyesület felső vezetése biztosítja, hogy a személyek tanúsítását nem korlátozza indokolatlan pénzügyi, személyes, illetve egyéb erőforrásokkal vagy megfélemlítéssel kapcsolatos korlátozó feltétel.

Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség legfontosabb alapelvei: a megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód, és az emberi méltóság tiszteletben tartása. 

Az Egyesület az egyenlő bánásmód követelményét valamennyi jogviszonyában, eljárása és intézkedése során megtartja. 

Az Egyesület felső vezetése biztosítja, hogy a személyek tanúsításával kapcsolatos irányelvek és eljárások tisztességesek legyenek minden jelentkező, jelölt és vizsgázott személy esetében.

Objektivitás

Az objektivitás legfontosabb alapelveinek, azaz a tisztességesség, érvényesség és megbízhatóság biztosításához az Egyesület:

  • pártatlan, szakmailag magasan képzett, gyakorlati tapasztalattal rendelkező vizsgáztatókkal dolgozik együtt;
  • korszerű, a mai technikai elvárásoknak megfelelő infrastruktúrával rendelkező helyszíneken szervez vizsgákat;
  • olyan vizsgafeladatokkal és értékelési útmutatókkal dolgozik, melyek a nemzetközi szervezet (ISTQB) előírásoknak maradéktalanul megfelelnek, a szakmai tudás-és kompetenciák mérésére objektív módon alkalmasak;
  • a vizsgafeladatok összehasonlítását biztosítja. 

A személytanúsítás követelményei szerinti működés érdekében a vizsgaszervezési tevékenység során a politikáinkban, szabályzatainkban, eljárásrendjeikben és a hatályos vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott minden előírást maradéktalanul betartunk és betartatunk. 

Biztonság

Az Egyesület felső vezetése biztosítja a teljes tanúsítási folyamat során, a tevékenységében közreműködő személyzetének és a megbízott személyek birtokába került információk biztonságos tárolását, bizalmas kezelését, a vizsgáztatási folyamat alatti biztonság fenntartását és a tisztességtelen, csaláson alapuló vizsgamódszerek megakadályozását.

Az Egyesület vezetése, személyzete és együttműködő partnere megérti a pártatlanság és az információk bizalmasságának fontosságát tanúsítási tevékenységeinek végrehajtása során, kezelni tudja az érdekellentéteket, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatait, és biztosítja a tanúsítási tevékenységek objektivitását. Mindezek megtervezésének és folyamatos felügyelet alatt tartásának, valamint fejlesztésének alapjaként bevezette és alkalmazza az MSZ ISO/IEC 17024:2013 szabvány követelményeinek is eleget tevő ISO 9001:2015 követelményei szerinti minőségirányítási rendszert.

 

Az aktuális Minőségi-, pártatlansági- és esélyegyenlőségi politikát kiadta a HTB Elnöke, Csöndes Tibor, 2022.11.19-én