#Usability, #MobileApplication, #Automotive #Acceptance és #Performance Testing          

Az ISTQB az elmúlt 5 hónapban több új modult vezetett be, illetve a közeljövőben további modulok bevezetését tervezi. A HTB a közelmúltban felmérést végzett, az ezen új modulok iránti magyarországi igényeket illetően.

Ezen igények illetve az akkreditált oktató szervezeteinkkel folytatott egyeztetésekkel összhangban a mai nappal az alábbi modulok jelentek meg HTB vizsganaptárjában:

  • Certified Tester Foundation Level Usability Testing Specialist
  • Certified Tester Foundation Level Automotive Software Tester Specialist
  • Certified Tester Foundation Level Performance Testing Specialist
  • Certified Tester Foundation Level Mobile Application Tester Specialist
  • Certified Tester Foundation Level Acceptance Testing Specialist

A modulokhoz kapcsolódó hivatalos tantervek az ISTQB honlapján érhetőek el. A vizsgafelkészítő tanfolyamokról pedig az akkreditált oktatószervezeteinknél tudhattok meg további információt.